Polityka prywatności


Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na naszej stronie

Prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna. Dzięki zamieszczonej tutaj polityce dowiesz się co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Prowincja Zakonu Pijarów. Możesz się z nami skontaktować przez adres poczty elektronicznej: kuria@pijarzy.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Pijarska 2. 31-015 Kraków.

Na jakiej podstawie, w jakim celu i jakie dane gromadzimy?

Podczas twojej wizyty na naszej stronie automatycznie pozyskujemy następujące dane: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Zebrane od ciebie logi służą do analizy, a informacje w nich zawarte nie są nikomu ujawniane.

Podstawą prawną przetwarzania danych uzyskanych za pomocą formularza znajdującego się na stronie głównej jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody znajdującego się poniżej wspomnianego formularza. 

Jeśli chcesz, abyśmy objęli Cię naszą modlitwą w czasie tegorocznego egzaminu dojrzałości musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie głównej. W formularzu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mail. Po wypełnieniu formularza, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach modlitewnych zostaje wyrażona poprzez zaznaczenie pierwszego pola zgody.

W formularzu występują również dwa kolejne pola zgody, których zaznaczenie jest nieobowiązkowe. Zaznaczając te pola, wyrażasz zgodę na kontakt w celach otrzymywania informacji związanych z przebiegiem akcji. Chodzi o kontakt z naszym Koordynatorem Akcji, który dzięki tej zgodzie będzie mógł przesyłać Ci informacje o inicjatywach i propozycjach skierowanych do młodzieży (planowanych rekolekcjach, dniach skupienia).

Jeśli wybierzesz drugie pole zgody, to w praktyce pozwoli ono Koordynatorowi Akcji kontaktować się z Tobą za pomocą podanego przez Ciebie e-maila.

Trzecie okno zgody służy Koordynatorowi Akcji do kontaktu za pomocą serwisu społecznościowego, jakim jest Facebook.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony. 

Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celach modlitewnych będą przetwarzane do momentu zakończenia egzaminu dojrzałości w bieżącym roku lub do momentu wycofania zgody.

Dane osób, które wyraziły zgodę na kontakt, będziemy przechowywać przez okres 3 lat od momentu ustania wspomnianego kontaktu lub wycofania zgody. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz wysyłane do państwa trzeciego.

Jakie Prawa Ci przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż podane;

 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszej Klauzuli informacyjnej, a mianowicie pisząc na adres kuria@pijarzy.pl . Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody.

Mechanizm Cookies na naszej stronie

Wykorzystywany jest wyłącznie do przechowywania adresu IP użytkownika, który odwiedził stronę. 

Odnośniki do innych stron

Strona zawiera odnośniki do innych stron WWW. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się ze sposobem ochrony danych tam ustalonym. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej strony.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.