Modlitwa Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego

Modlitwa Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię:

  • o Dar Mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
  • o Dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
  • o Dar Umiejętności, bym umiał w życiu kierować się zasadami tejże wiary,
  • o Dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
  • o Dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
  • o Dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
  • o Dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża…